Torr ved

Köpa torr ved

I dag har du all möjlighet att köpa torr ved efter behov på flera håll i landet. Vi på SweVed erbjuder olika sorters ved så som blandved, björkved och barrved. Därmed skiljer träslagen sig mellan de olika. Anledningen till att du vill ha en så torr ved som möjligt är för att energivärdet ska vara så hög som möjligt. Dock ska det finnas en viss fukthalt i träet för att det ska vara optimalt att elda med.

 

En gammal tradition

 

Enligt gammal tradition bör vedtillverkningen gå till på ett visst sätt och likaså bör träet hanteras efter gamla seder för att det ska bli ultimat för eldning. Träden ska fällas under vintern för att sedan kapas och klyvas innan midsommar. Därefter ska klabbarna få torka under tak.

 

All torr ved du kan köpa hos oss på SweVed kommer från vår egen skog och vi är noggranna med att uppfylla kraven hos PEFC. Detta betyder att vi använder oss av en produktion som värnar om miljön. Vi är dessutom medlemmar i skogsägarföreningen ”Mellanskog”.

 

I samband med att vi avverkar träden i vår skog ser vi givetvis till att nya träd planteras allt eftersom. På så vis har skogen möjlighet att växa upp igen i en relativt snabb takt. I dag är det främst tall som finns i skogarna – dock planterar och odlar vi bland annat gran, asp och björk utöver detta. På SweVed använder vi oss av elektriska vedmaskiner med hög kapacitet då träet ska kapas och klyvas. Genom den här processen har vi möjlighet att erbjuda ett sortiment av högsta kvalitet.

 

Håll koll på fukthalten

 

När du ska köpa torr ved finns det som sagt trots allt en viss fukthalt i träet. Faktum är att färska klabbar innehåller runt 60% vatten. Därför behöver träet förvaras och lagras för att hinna torka inför kommande eldning. En vedbod med god ventilation brukar innebära att fukthalten i träet hamnar någonstans kring 15-20% - en mer eller mindre ypperlig fukthalt för eldning. Detta kan jämföras med vedklabbar som torkar utomhus med ett tak som skydd. Då hamnar vanligtvis fukthalten någonstans kring 20-30%. Överstiger fukthalten 30% rekommenderas det inte att använda veden för eldning. Då är det i stället viktigt att låta träet ligga i exempelvis ett pannrum under ett par dagar först.

 

Vi levererar hem till dig

 

När du vill köpa torr ved av oss på SweVed kan du alltid se fram emot att du som kund är i centrum. Vi gör allt vi kan för att bemöta dig och dina önskemål så gott det går. Det är upp till dig att avgöra hur långa vedklabbar du vill ha liksom vilken mängd du är i behov av. Hos SweVed paketerar vi våra produkter i säckar som placeras på pallar i olika storlek.

 

Hos oss kan du välja om du vill hämta din ved lös, efter stjälp mått eller om du vill få den levererad. Vi erbjuder leverans via antingen lastbil, traktor eller pickup beroende på hur stor mängd du har köpt och hur långt ifrån du befinner dig. Du kan även låna en av våra släpkärror om du vill frakta hem din ved på egen hand. Detta sker utan extra kostnad.